Dubbele winst Saab-Scania

Het resultaat na financiële baten en lasten van de Zweedse Saab-Scania groep is in de eerste helft van dit jaar gestegen van 564 miljoen Zweedse kroon (175 miljoen gulden) in dezelfde periode vorig jaar tot 1255 miljoen kroon (389 miljoen gulden).

Het bedrijfsresultaat steeg met 100 miljoen kroon en de financiële baten en lasten met 150 miljoen kroon. Bovendien daalde het verlies van Saab-personenwagens, waarin Saab-Scania net als General Motors een belang van 50 procent heeft, voor de groep met 450 miljoen kroon. De nettowinst steeg van 691 miljoen kroon (214 miljoen gulden) naar 1355 miljoen kroon (420 miljoen gulden).

Saab-Scania herziet haar verwachting voor de tweede helft van dit jaar. In het eerste kwartaal dit jaar werd nog gesproken over de mogelijkheid om over 1992 een beter resultaat na financiële baten en lasten te behalen dan over vorig jaar, toen dat 1707 miljoen kroon (529 miljoen gulden) bedroeg. Nu wordt gesteld dat het resultaat over de tweede helft lager zal zijn dan dat over het eerste halfjaar. Voor heel 1992 wordt verwacht dat het resultaat na financiële baten en lasten op hetzelfde niveau uitkomt als vorig jaar. Aangezien dat resultaat in het eerst halfjaar al 1255 miljoen kroon bedroeg zal dat in het tweede halfjaar dus op rond de 500 miljoen kroon (155 miljoen gulden) kunnen uitkomen, aldus Saab-Scania.

De omzet nam met acht procent af van 14.524 miljoen kroon (4,5 miljard gulden) tot 13.293 miljoen kroon (4,12 miljard gulden). Die daling was voornamelijk het gevolg van de vermindering van de omzet in Scania-vrachtwagens met 600 miljoen kroon (7 procent) en bij Saab-vliegtuigen met eveneens 600 miljoen kroon (25 procent).

Saab-Scania gaat ervan uit dat de markt voor zware vrachtwagens in West-Europa in de loop van dit jaar met 10 tot 15 procent zal teruglopen. Dat zal met name het geval zijn in Duitsland. De Britse markt lijkt nog heel onzeker, want het herstel blijkt langer te duren dan werd aangenomen. De Nederlandse markt wordt stabiel genoemd, evenals de Oostenrijkse markt. Spanje en Frankrijk blijven zwak, aldus Saab-Scania.