Bijenkorf voelt malaise sterker dan Ahold

De twee grote detailhandelsfondsen op de Amsterdamse effectenbeurs, Ahold en Koninklijke Bijenkorf Beheer, presenteren morgen hun jaarcijfers. Analisten verwachten dat KBB het meest is getroffen door de vertraging van de economische groei.

Grootgrutter Ahold zal een bescheiden verbetering van de winst kunnen tonen, zo luidt de verwachting. De meeste voorspellingen voor het netto resultaat over het tweede kwartaal varieren tussen 66 en 73 miljoen gulden, tegen 64,4 miljoen een jaar geleden.

Maar ook bij Ahold, dat vier supermarktketens in de VS bezit, begint de lagere dollar steeds zwaarder te drukken op het resultaat. KBB liet al in juli weten dat de winst over het eerste halfjaar fors lager zou uitkomen. De warenhuisketen weet het lagere resultaat aan het warme zomerweer, waardoor de klanten minder gaan winkelen.

De meest optimistische schatting voor de halfjaarwinst van KBB is 5,3 miljoen gulden. Maar sommige effectenhuizen sluiten niet uit dat KBB een klein verlies bekend zal maken. Met spanning wordt uitgekeken naar de prognose van KBB voor het tweede halfjaar. De verkoop van winterkleren en de feestdagen in december zijn een belangrijke factor voor het resultaat.

Het warme zomerweer speelt weliswaar een rol, maar ook een afname van de consumentenbestedingen in het algemeen en de reorganisatie bij de Hema tellen mee voor het resultaat van KBB. Bestuursvoorzitter Maas van KBB zei in april dat het concern in 1992 geen extra voorzieningen meer hoefde te treffen voor de reorganisatie bij de Hema. De verwachting is dat KBB volgend jaar kan gaan profiteren van een eventuele opleving van de economie.

Ahold voorspelt voor 1992 een hogere netto winst dan vorig jaar. Analisten merken op dat de impact van de overname van de Amerikaanse keten Tops Markets, waardoor het resultaat over het eerste kwartaal flink hoger uitkwam, niet meer terugkwam in het tweede kwartaal. De lagere dollar zal in de loop van het jaar een steeds negatievere invloed hebben op het resultaat van Ahold.

Positief voor Ahold is wel dat het concern dit jaar in Nederland relatief gemakkelijk de prijzen kan verhogen in een reactie op forse loonsverhogingen. Hierdoor verbeteren de marges bij het Nederlandse bedrijf. (Reuter)