Behandeling bejaarden in tehuizen Overijssel is "onaanvaardbaar'

ZWOLLE, 2 SEPT. In vijftien van de 93 bejaardenoorden in Overijssel worden de bewoners via de huisregels “onaanvaardbare” beperkingen opgelegd. De betrokken tehuizen handelen in strijd met de provinciale verordening op de bejaardenoorden. Dit heeft gedeputeerde J. Dijkstra (welzijn en volksgezondheid) bekendgemaakt. Hij wil desnoods de officier van justitie inschakelen om de vijftien tehuizen te dwingen de rechten van de bewoners te respecteren.

Volgens directeur W.G. Kromwijk van de Landelijke Organisatie Bewonerscommissies Bejaardenhuizen (LOBB) geldt het Overijsselse percentage van circa vijftien voor heel Nederland. “Het beeld dat vanuit Overijssel wordt geschetst, komt ons heel herkenbaar voor”, aldus Kromwijk.

De bewuste tehuizen verbieden bijvoorbeeld de bewoners ongehuwd samen te wonen, verplichten hen via een bonnenstelsel inkopen te doen in de winkel van het tehuis en verbieden hen kleine huisdieren te houden. Soms worden bewoners beperkt in hun keuze van maatschappelijke en geestelijke bijstand. Veelal ontbreekt het de bewoners aan een eigen brievenbus.

Andere huisregels die volgens het provinciebestuur indruisen tegen de provinciale verordening, zijn een rookverbod in de kamers van de bewoners, de verplichting het medicijnbeheer aan het tehuis over te dragen en het vaststellen van bezoektijden voor familie, vrienden en kennissen. Ook komt het regelmatig voor dat de sleutel van de hoofdingang wordt geweigerd. Verder vindt de provincie het onaanvaardbaar dat in sommige tehuizen bewoners en personeel niet of nauwelijks vertegenwoordigd zijn in het bestuur van het huis.

Afgezien van de vijftien tehuizen waar het provinciebestuur dergelijke misstanden signaleert, zijn er in Overijssel nog 22 waar de huisregels op formele gronden nog aan de huidige regelgeving moeten worden aangepast.

Gedeputeerde Dijkstra heeft gisteren in een vergadering van de Statencommissie Welzijn aangekondigd dat hij eerst met de directies van de vijftien instituten waar de onacceptabele huisregels gelden, gaat praten om hen op hun plichten te wijzen. Waar een dergelijk gesprek geen resultaat oplevert, wil hij de tehuizen een zogenoemde aanwijzing geven. Gebeurt er dan nog niets, dan is hij van plan Justitie in te schakelen.

Namens het openbaar ministerie in Zwolle geeft officier van justitie mr. D. Veurink als commentaar: “Wij zijn op dit moment niet van plan actie te ondernemen. We wachten rustig een eventuele aangifte van de provincie af, maar ik verwacht niet dat het zover zal komen. Als zo'n aangifte er wèl komt, gaat het om het onthouden van rechten aan bejaarden en dat vertaalt zich voor ons in strafbare feiten.”