WAO-cijfers

In NRC Handelsblad van 22 augustus schrijft John Kroon over de verschillende lezingen wat betreft het aantal WAO'ers. Een essentieel aspect komt niet aan de orde: de grootte van de bevolking.

Als de bevolking groeit ligt het voor de hand dat ook het aantal WAO'ers zal groeien. De naoorlogse geboortegolf heeft nu de leeftijd van 45 jaar bereikt. Vanaf deze leeftijd neemt de kans op arbeidsongeschiktheid sterk toe. Deze grote leeftijdsklasse zal in de komende jaren dus een grote bijdrage leveren aan het aantal WAO'ers.

Men kan pas zinvolle uitspraken doen als men niet het absolute aantal WAO'ers beschouwt, maar het aantal per 1000 per leeftijdsklasse. Wie alleen over het absolute aantal spreekt, riskeert zich schuldig te maken aan demagogie.

    • Dr. R. van Eijk