Vakbond "verbaasd en bezorgd' over enquête

DEN HAAG, 1 SEPT. Verbazing en bezorgdheid bij de vakbeweging, instemming bij de werkgevers. De meest betrokken organisaties reageren uiterst verdeeld op het besluit van de Tweede Kamer om een parlementaire enquête in te stellen naar het functioneren van de sociale zekerheidsorganen.

De grote werkgeversorganisaties VNO en NCW lieten vanmiddag in een gemeenschappelijk persbericht weten dat een parlementaire enquête “de mogelijkheid biedt een helder en inzichtelijk beeld te krijgen” hoe wordt omgegaan met de vele complexe wetten. Zij pleiten ervoor bij de enquête ook de bijstandswet, die door de gemeenten wordt uitgevoerd, te betrekken. Anderzijds waarschuwen het VNO en het NCW dat een parlementaire enquête de kabinetsplannen met de Ziektewet en de WAO niet mag vertragen.

De vakcentrales FNV, CNV en MHP zijn “verbaasd” dat de Tweede Kamer het “zware middel” gebruikt van een parlementaire enquête gebruikt om het funtioneren van de sociale zekerheidsorganisaties te onderzoeken. Zij vrezen dat nieuwe wetten, nodig om een "geïntegreerde gevalsbehandeling' van zieken en arbeidsongeschikten mogelijk te maken, worden opgehouden.

Dit schrijven de voorzitters van de drie centrales, Stekelenburg (FNV), Westerlaken (CNV) en Van Dalen (MHP) in een brief die ze gisteravond naar de Tweede Kamer en het kabinet hebben gestuurd. Op voorhand verklaren zij dat hun vertegenwoordigers “naar eer en geweten hun maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben gedragen in de uitvoeringsorganisatie” en dat zij uit dien hoofde “niets te verbergen hebben”.

De vakcentrales hadden verwacht dat het parlement niet achteraf zijn toevlucht zou nemen tot een enquête, maar dat hun behoefte aan inzicht een “voortdurend en onverbrekelijk onderdeel zou zijn geweest van de parlementaire beoordeling van de zeer vele wetswijzigingen die de afgelopen tien jaar zijn doorgevoerd”. Wetswijzigingen die, zo voegen zij daaraan toe, “bijna voortdurend in het nadeel van verzekereden en uitkeringsgerechtigden zijn uitgevallen”.

De drie vakcentrales bepleiten overigens om, nu de parlementaire enquête toch komt, niet alleen de uitkeringen maar ook de sociale voorzieningen erin te betrekken. Want daarbij gaat het om begrotingsgelden van verschillende departementen en de Algemene Rekenkamer heeft in dat verband al kritiek gespuid.