The Washington Post

Een negatieve uitslag voor Maastricht zou zeer schadelijk zijn voor Mitterrand.

In 1969 trad De Gaulle af de dag nadat hij een referendum had verloren over een aantal ondergeschikte constitutionele hervormingen - een precedent dat de komende weken veelvuldig in herinnering zal worden gebracht. De Britse premier Major heeft een groot deel van zijn Europa-politiek gebouwd op Maastricht. Een mislukking daarvan zou onmiddellijk een ernstige weerslag hebben onder andere op de economische problemen van zijn land. Helmut Kohl moet onmiddellijk aan de slag om zijn kiezers ervan te overtuigen dat het referendum niet wijst op een toenemend wantrouwen onder hun directe buren jegens een steeds machtiger wordend Duitsland. Voor de mensen aan de top van de Europese politiek is de ratificatie van "Maastricht' plotseling en onverwachts een dwingende noodzaak geworden.