Specialisten

Flip de Kam in "Inkomensgeheim' (NRC Handelsblad, 11 augustus) is niet geheel juist geïnformeerd.

De overheid heeft het aantal functieplaatsen van specialisten in Nederland vele jaren geleden bevroren. Zo geldt bijvoorbeeld één plastisch chirurg op circa tweehonderdduizend inwoners. WVC zal bij navraag zeggen dat dit geen strikte wet meer is, maar een richtlijn. Regionale overheden en ziekenhuisfinanciers houden zich echter wel aan die normen. Bovendien moet een ziekenhuisdirectie toestemming aan WVC vragen voor het uitbreiden van functieplaatsen.

De Nederlandse Vereniging voor Plastische en Reconstructieve Chirurgie is nu al enkele jaren bezig om de norm te wijzigen. Noodzakelijk is ongeveer één plastisch chirurg op honderddertigduizend inwoners. Maar de mondelinge en schriftelijke contacten met WVC gaan niet zo snel, ook al omdat verschillende instanties, instituten, raden en colleges door WVC om advies worden gevraagd. Waarschijnlijk zal het verzoek zelfs nog "cijfermatig moeten worden onderbouwd'. De opleidingscapaciteit uitbreiden zonder dat er meer functieplaatsen in Nederland beschikbaar zijn, zou tot werkeloze specialisten leiden.

Het is dus niet zo dat “de specialisten de spoeling dik houden en nieuwelingen slechts mondjesmaat toelaten”.

    • Dr. J.P.A. Nicolai