Sociaal en Cultureel Rapport 1992; ARBEIDSMARKTBELEID; Huidig beleid op de arbeidsmarkt faalt

De specifieke maatregelen om probleemgroepen aan werk te helpen zijn kostbaar maar weinig effectief. De reguliere bemiddeling via arbeidsbureaus is goedkoper en volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau net zo goed. Maar dan moeten er bij werkweigering meer sancties komen.

- Hoewel er nog steeds sprake is van een "overproduktie van beleid', is dat euvel volgens het SCP recent wel verminderd. In 1986 was met loonkostensubsidies, werkervaringsplaatsen en scholingsprojecten 867 miljoen gulden gemoeid. In 1990 was dat 1467 miljoen.

- Het bereik van de maatregelen is echter laag; 15 procent heet een goede score. Tweederde van de langdurig werklozen komt niet voor plaatsing in aanmerking door gezondheidsklachten, door een gebrek aan taalkennis of andere vaardigheden, of door een te lage motivatie. Deelname aan projecten is vaak financieel onaantrekkelijk. Lagere uitkeringen of een beloning voor deelname aan een project zouden hier volgens het SCP een oplossing bieden.

- Deelname aan arbeidsmarktprojecten vergroot de kansen op de arbeidsmarkt nauwelijks, zo blijkt. Een uitzondering vormde het Duizendbanenplan voor Molukkers, maar bij Molukkers ontbreekt een nieuwe instroom van jongeren uit het buitenland.

- Het SCP maakt ook melding van 'overbevissing'. Zo bleek het soms moeilijk langdurig werkloze jongeren te vinden voor de werkervaringsplaatsen van de Kaderregeling arbeidsinpassing (KRA), omdat zij de voorkeur geven aan andere projecten.

    • Warna Oosterbaan
    • Quirien van Koolwijk
    • van Ward op den Brouw
    • Kees Calje