Nationale stopt met Britse dochter Orion; Ontslagen niet uitgesloten

ROTTERDAM, 1 SEPT. Nationale-Nederlanden, de verzekeringstak van de Internationale Nederlanden Groep (ING), stopt met de Britse dochteronderneming Orion. Per vandaag worden de internationale schadeverzekeringsactiviteiten van Orion beëindigd.

Over het afstoten van de activiteiten van Orion op het gebied van particuliere schade en ziektekosten voert Nationale-Nederlanden op dit moment besprekingen met mogelijke kopers.

Dit heeft het concern vanmorgen meegedeeld. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten.

Reden voor de beslissing zijn de aanhoudende verliezen bij Orion, dat vorig jaar uitkwam op een negatief resultaat van 26,3 miljoen pond (82 miljoen gulden). De resultaten van het schadeverzekeringsbedrijf op de Londense markt voor internationale risico's werden door ING over 1991 al omschreven als negatief, zonder kans op verbetering voor dit jaar en volgend jaar. Orion trof vorig jaar omvangrijke voorzieningen op grond van nieuwe meldingen van milieu- en asbestschade in de Verenigde Staten. Ook de ziektekostenverzekeringen lopen al geruime tijd slecht. De particuliere schadeverzekering heeft met name te lijden onder claims op het gebied van schade aan huizen door bodemverzakking.

De beslissing om de activiteiten te beëindigen of van de hand te doen, komt volgens een woordvoerder door de slechte toekomstverwachtingen die Nationale-Nederlanden voor Orion koestert. “De ontwikkelingen op de Britse markt zijn zeer zorgelijk geweest. Op dit moment heeft er een opleving plaats, maar Orion is te klein van omvang om daar van te kunnen profiteren.” Het alternatief, een versterking van Orion, heeft niet de prioriteit van moedermaatschappij ING.

ING heeft vorig jaar herhaaldelijk pogingen gedaan om de slechte resultaten van de internationale activiteiten van Orion te bestrijden. Zo werd eind vorig jaar een maatschappij naast Orion opgericht, die zich bezig hield met nieuwe activiteiten. De bestaande schadeclaims bleven in de oude maatschappij. Van beide bedrijven worden nu de activiteiten gestaakt.

Orion heeft 500 personeelsleden. Nationale-Nederlanden zegt gedwongen ontslagen bij internationale schadeverzekeringstak niet uit te sluiten. Daar werken op dit moment circa 50 mensen. Een deel van hen zal aanblijven om de lopende zaken af te handelen. Orion werd in 1931 opgericht.