Louis Bouwmeester

Niet Antonio maar Shylock was de "koopman' waarvan sprake is in de Koopman van Venetië.

Aldus dachten destijds vele Amsterdammers. Zo zeer had Louis Bouwmeester zich Shakespeare's stuk toegeëigend. Ik zag hem, omringd door een gelegenheidsgezelschap, in het Paleis van Volksvlijt. Een overweldigende ervaring. In een van de scènes wierp de oude man zich op de grond en rolde krijsend heen en weer! De zaal was geschokt door zoveel nobele overmoed.

Toch was het niet in de eerste plaats de mimiek waarvan de tonelisten van toen het moesten hebben, maar hun stem die zij koesterden als een kostbaar instrument. Dank zij zorgvuldige articulatie en overwogen modulatie waren zij, zelfs fluisterend, tot in alle hoeken van de zaal verstaanbaar. Uiteraard zonder microfoon.

    • Dr. P.D. Pestman