Kurier

Op straat woedt het gepeupel. De financiële toestand van de staat is problematisch.

Nazistische moordenaars krijgen steun van het burgerlijke publiek. Berichten uit Duitsland. Ze herinneren aan kwade tijden. En bij velen zal de vraag rijzen of deze tijden terugkomen. Ten onrechte, kan men met grote stelligheid zeggen. De democratie is Duitsland is stevig verankerd, zij het in het Westen veel sterker dan in het Oosten. Maar wat reden tot zorg geeft, is de onmacht van de regeerders het probleem op zijn waarde te schatten, laat staan het op te lossen. Deze zwakte en kortzichtigheid van de democratie was ook indertijd de oorzaak van het ongeluk. (Kurier is een Oostenrijkse krant).