Kabinet wil Dodewaard in bedrijf houden

DEN HAAG, 1 SEPT. De kerncentrale in Dodewaard moet in bedrijf blijven ondanks overtreding van de kernenergiewet. Dat schrijven minister Andriessen (economische zaken) en minister Alders (milieu) in een brief aan de Tweede Kamer.

Het CDA steunt het kabinetsstandpunt. De PvdA vindt dat de centrale stil moet worden gelegd. “We moeten een debat aangaan met de ministers”, aldus fractiewoordvoerder van de PvdA, J.J. Feenstra. De PvdA-fractie vindt dat de centrale moet worden stilgelegd totdat een veiligheidsonderzoek is afgerond.

Het onderzoek zal naar verwachting over anderhalf jaar klaar zijn. “We moeten een definitief besluit nemen als de vragen inzake veiligheid zijn opgehelderd en ook de noodzakelijke inspraakrondes zijn gehouden”, zei Feenstra vanmorgen kort na beraad met zijn fractie. Feenstra liet weten “hardnekkig” te willen blijven bij de eis tot voorlopige stillegging van de centrale, maar merkte wel op dat een definitief besluit over sluiting pas later moet worden genomen.

“Het is onzin om de centrale nu eerst stil te leggen en vervolgens weer in bedrijf te stellen”, aldus CDA-fractiewoordvoerder A. Lansink. De vraag over de sluiting van de kerncentrale zorgt voor enige frictie tussen de PvdA en de het CDA. “De PvdA heeft een probleem met haar eigen minister”, aldus Lansink. Er is geen overleg vooraf geweest tussen de coalitiepartijen. “Ik begrijp dit wel”, stelt Lansink: “de PvdA handhaaft liever haar eigen koers om zich op dit punt te profileren”. Voor de PvdA is kernenergie, en sluiting van de centrale in Dodewaard, in het verleden een "strijdpunt' geweest.

Het CDA steunt de opvatting van het kabinet dat overtreding van de kernenergiewet wordt gerechtvaardigd door “zwaarderwegende belangen”. Volgens het kabinet is er uit oogpunt van veiligheid voor mens en milieu geen reden om de centrale in Dodewaard stil te leggen. De Raad van State heeft in 1988 de vergunning van de centrale vernietigd omdat de gebruikelijke inspraakronde niet in acht was genomen. Het kabinet voert derhalve een "gedoogbeleid' omdat sluiting van de centrale het voortbestaan van de kernenergie in Nederland in gevaar zou brengen. De deskundigheid kan verloren gaan omdat personeelsleden wellicht bij stillegging elders werk zoeken. Het kabinet wijst erop dat de veiligheid de afgelopen jaren verder is toegenomen en sluiting ook “financiële gevolgen” heeft.