FNV: boycot Servië zo lek als mandje

UTRECHT, 1 SEPT. Gesjoemel met papieren, omslachtige routes, forse geldbedragen voor chauffeurs die een ritje naar Servië willen ondernemen en verzegelde vrachtwagens die worden opengebroken en daarna met hetzelfde gemak weer verzegeld. De Vervoersbond FNV kan er, ondanks het feit dat de twee vertegenwoordigers van de bond geen Nederlandse overtredingen hebben geconstateerd, kleurrijk over vertellen.

Tijdens hun tweedaags verblijf aan de grens vorige week spraken de vakbondsvertegenwoordigers met vrachtwagenchauffeurs, douane-beambten en EG-diplomaten. Het scala aan mogelijkheden om de boycot te ontduiken is groot, menen de FNV-ers. Zo staat op veel papieren als eindbestemming Macedonië, maar de bondsvertegenwoordigers zijn ervan overtuigd dat een deel van deze ladingen na controle van de papieren direct doorgaat naar Servië. Of de vrachtwagens rijden wel naar Macedonië, maar daar wordt de vracht overgeheveld in een truck die weer eigendom is van een lege Servische BV in Macedonië.

Langs de routes naar Joegoslavië wordt veel vracht aangeboden voor Servië, zegt de Vervoersbond FNV. Daarbij krijgen de chauffeurs bedragen van tienduizend mark voor één rit naar Servië aangeboden. En onder druk van de stijgende tolprijzen op de Joegoslavische wegen hebben veel vervoerders inmiddels hun routes gewijzigd. Transportbedrijven rijden via het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) en Bulgarije om op de plaats van bestemming aan te komen. Veel Serviërs zouden op buitenlandse vrachtauto's rijden, die vervolgens allemaal babyvoeding vervoeren voor Bosniërs of Macedoniërs. Althans, dat staat in de papieren vermeld. De echte lading wordt aan de grens niet vertoond.

Maar het verhaal van de Vervoersbond FNV is niet waterdicht. Het is gebaseerd op vermoedens en echte bewijzen ontbreken. De vertegenwoordigers hebben niet in de vrachtwagens met de zogenaamde babyvoeding gekeken en de bedragen van tienduizend mark zijn "van horen zeggen'. Waar de vrachtwagens naartoe rijden als ze eenmaal over de grens zijn, weet niemand met zekerheid. Ook de Vervoersbond FNV niet. De bond is ervan overtuigd dat “een aantal kleine Nederlandse ondernemingen opdrachten voor transport naar Servië aannemen”, maar heeft nog geen enkele ondernemer daarop kunnen betrappen. Wat overblijft is een tweetal klachten van Nederlandse chauffeurs, die onlangs werden gedwongen naar Servië te rijden op straffe van ontslag. De bond heeft de desbetreffende werkgevers inmiddels op de vingers getikt en de opdracht is ingetrokken.