Ecu markt door zorgen over EMU op instorten

De ecu-obligatiemarkt, gebouwd op het ideaal van een Europese monetaire unie, staat op instorten. De koersen blijven dalen en de liquiditeit - verhandelbaarheid - van de stukken is tot vrijwel nul gedaald. Maar tegelijkertijd is deze markt nu zeer speculatief, volledig afhankelijk van het Franse referendum over "Maastricht' op 20 september.

De ecu-obligatiemarkt is altijd een graadmeter geweest voor de kans dat het Verdrag van Maastricht wordt geratificeerd. Nadat het verdrag was ondertekend noteerden "ecu-bonds' op hun hoogste koers ten opzichte van de obligaties, genoteerd in de onderliggende valuta. Sedert juli noteren de ecu-bonds met een "discount' ten opzichte van de andere valuta en hebben de banken vergeefse pogingen gedaan nieuw leven in de markt te blazen.

Een reeks opiniepeilingen waaruit bleek dat een meerderheid van de Fransen "non' zegt tegen Maastricht gaf vorige week de genadeslag aan de al zieltogende ecu-obligatiemarkt. De markt was nog aan het bijkomen van de schok die de Denen veroorzaakten toen zij de Europese monetaire en politieke eenwording afwezen.

“Deze markt is in feite gesloten”, aldus een market maker vanmorgen tegen de Financial Times. Ook een verruiming van de reglementen voor market makers mocht niet baten. De koers van de Paribas Ecu-obligatie index daalde vorige week tot 97,64, tegen 100,13 een week eerder.

Vooral Japanse beleggers verkochten massaal Frans overheidspapier, genoteerd in ecu's. Vooral de Franse, Italiaanse en Britse overheid hebben in het verleden obligaties, luidend in ecu's, uitgegeven.

Volgens bronnen in het Franse bankwezen zouden Japanse beleggers sedert het begin van dit jaar voor meer dan twee miljard gulden aan ecu's hebben verkocht. Volgens ruwe schattingen namen de Japanners vorig jaar nog een derde deel van de ecu-markt voor hun rekening.

Als de Fransen op 20 september "oui' zeggen, zal de ecu-obligatiemarkt zich specutaculair herstellen, zo is de verwachting. Maar als de uitslag negatief is dan zal deze markt sterker getroffen worden dan andere financiële markten.

    • Paul Wessels