Duitse "dwanglening' van de hand gewezen

BONN, 1 SEPT. De kans dat het in West-Duitsland komt tot verplichte renteloze leningen voor investeringen in Oost-Duitsland is klein.

Op suggesties in die richting uit de CDU van het afgelopen weekeinde is gisteren negatief gereageerd door de FDP en de oppositionele SPD. Ook werkgeversorganisaties en banken laten weinig heel van de plannen van de uit Oost-Duitsland afkomstige minister van verkeer, Günther Krause, en Wolfgang Schäuble, fractieleider van de CDU/CSU in de Bondsdag. De overkoepelende vakbond DGB heeft verdeeld gereageerd.

Zoals gisteren gemeld voorziet het plan-Schäuble in een verplichting voor hogere Westduitse inkomens (particulieren en bedrijven met meer dan 20 werknemers) om drie jaar lang vijf procent opslag op hun belastingsom of winst af te staan voor een investeringsfonds voor Oost-Duitsland. Na een nog nader te bepalen periode (drie tot tien jaar) zou hun verplichte bijdrage dan zonder rentevergoeding worden terugbetaald. Wie al in de vroegere DDR investeert zou vrijgesteld zijn. De inkomensgrens zou moeten liggen bij een maandinkomen van 5.000 mark (ongehuwden), wat betekent dat circa 4 miljoen Westduitsers onder de regeling vallen. Schäuble en zijn, vooral Oostduitse, medestanders in de CDU schatten de jaarlijkse opbrengsten op 6 miljard (particulieren) en 23 miljard mark (bedrijven).

Over de vraag of Schäuble kanselier Kohl vooraf ingelicht had over zijn idee doen tegenstrijdige lezingen de ronde. Regeringswoordvoerder Vogel benadrukte gisteren “dat nog geen enkel besluit is gevallen”. Het gaat om gedachten in de CDU-fractie, die meer op de solidariteitsgedachte dan op de opbrengst gericht zijn, het kabinet staat er buiten maar zal eventuele voorstellen “nauwkeurig onderzoeken”, zei hij.

Volgens de SPD is het plan-Schaüble, dat morgen in het Duitse kabinet wordt besproken, de zoveelste “belastingleugen” die uit de regeringscoalitie komt. Zij pleit al ruim een jaar voor een “solidariteitsheffing” voor de hogere inkomens. Aan de voor het plan-Schäuble noodzakelijke wijziging van de Duitse grondwet zal zij niet meewerken. Ook de FDP voelt niet voor het plan, dat trouwens binnen de CDU zelf ook is gekritiseerd. Werkgeversorganisaties spreken van een “afgunstheffing” en waarschuwen voor een verslechtering van het investeringsklimaat. Uit West-Duitsland gaan dit jaar (bruto) kapitaal-transfers van zo'n 180 miljard naar de vroegere DDR.