Delft Instruments dringt verlies terug

Delft Instruments (medische en industriële apparatuur) heeft in de eerste helft van dit jaar de grote verliezen van vorig jaar kunnen beperken. In de eerste zes maanden bedroeg het nettoverlies 3,5 miljoen gulden tegen 17 miljoen gulden in dezelfde periode vorig jaar. In het tweede halfjaar van 1991 kwam het verlies uit op 32,7 miljoen gulden.

De onderneming behaalde in de eerste helft van dit jaar een bedrijfsresultaat van 7,2 miljoen gulden. Vorig jaar kwam het bedrijfsresultaat nog negatief uit op 5,4 miljoen gulden. Per aandeel is het verlies teruggedrongen van 3,64 gulden in de eerste helft van vorig jaar en 7,02 gulden in de tweede helft tot drie kwartjes in het afgelopen halfjaar.

De belangrijkste oorzaken van de verbetering zijn reorganisaties en de opheffing van de sancties van de Amerikaanse overheid. Deze sancties troffen de onderneming omdat zij tijdens de Golfoorlog het handelsembargo tegen Irak had omzeild door nachtkijkers aan dat land te leveren. Op 15 juli van dit jaar trof Delft Instruments een schikking met de Amerikaanse overheid en werden de sancties tegen de onderneming opgeheven. Het bedrijf betaalde een boete van 5,6 miljoen gulden. De netto-omzet in het eerste halfjaar was met f 173 miljoen vrijwel gelijk aan die in dezelfde periode van vorig jaar.

De orderportefeuille is redelijk gevuld. Indien de verdere orderbinnenkomst zo doorgaat als in het eerste halfjaar en een aantal projecten tijdig kan worden opgeleverd, zal de omzet in het tweede halfjaar aanzienlijk hoger zijn dan in het eerste semester. De marges staan echter mede door de ontwikkeling van de dollarkoers onder druk.