De straf van een gedetineerde is niet beëindigd ...

De straf van een gedetineerde is niet beëindigd na het verlaten van de gevangenis, doch begint pas echt bij terugkeer in de maatschappij.

M.J.A. van Luijn, Rijksuniversiteit Groningen

Onderzoeksscholen zijn een typisch produkt van de ambtelijke bureaucratie, die kleinschalige projecten te onoverzichtelijk en te moeilijk te beinvloeden vindt.

F.H.J. Schuren, Rijksuniversiteit Groningen