Buurmeijer wordt voorzitter enquête

DEN HAAG, 1 SEPT. Het Tweede-Kamerlid F. Buurmeijer (PvdA) wordt door zijn fractie definitief voorgedragen als voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie die een onderzoek zal instellen naar de uitvoeringsorganen in de sociale zekerheid.

Zijn kandidatuur wordt gesteund door de VVD, D66 en Groen Links, waardoor er een Kamermeerderheid achter hem staat. Alleen het CDA is tegen de kandidatuur, omdat deze partij vindt dat Kamerleden die lid zijn geweest van de vaste Kamercommissie voor sociale zaken, zoals Buurmeijer, niet de enquête moeten uitvoeren, omdat zij dan het risico lopen zelf voor de enquêtecommissie te moeten getuigen.

De enquêtecommissie zal in het kader van haar onderzoek waarschijnlijk ook Kamerleden verhoren die verantwoordelijkheid hebben gedragen voor de sociale- zekerheidswetten. Het voorzitterschap van een parlementaire enquêtecommissie wordt als een politiek zware en belangrijke post beschouwd.

Het CDA bestrijdt overigens niet het recht van de andere fracties zelf hun kandidaten te kiezen. De andere partijen delen de bezwaren van het CDA in het geheel niet en noemen ook zelf kandidaten die lid zijn geweest van de vaste Kamercommissie: M.M.H. Kamp en H.A.L. van Hoof (VVD), A. Schimmel (D66) en W. Willems (Groen Links). Het CDA beslist morgen over haar twee kandidaten.

De PvdA zal dan ook besluiten over het tweede commissielid dat de partij mag leveren. Vanmiddag zal de Tweede Kamer het formele besluit nemen om een enquêtecommissie in te stellen en verwacht wordt dat deze in de loop van deze week of volgende week officieel zal worden genstalleerd.