Betuwelijn dichterbij door Duitse steun

ROTTERDAM, 1 SEPT. Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) oogstte gisterenmiddag in een zaal met honderden, voornamelijk Rotterdamse, ondernemers bij het afscheid van ECT-directeur G.J. Wormmeester applaus toen ze bekendmaakte dat ze een spoorvervoer-akkoord met haar Duitse collega Krauze had gesloten. De beide ministers hadden die ochtend in het Duitse Warnemünde een overeenkomst over het grensoverschrijdende goederen- en reizigersvervoer per spoor ondertekend. Nederland en Duitsland verplichten zich miljarden te investeren in de verbetering van de spoorinfrastructuur om het grensoverschrijdend spoorverkeer te vergemakkelijken. Volgens de ministers om de druk op de weginfrastructuur te verminderen en zo het milieu te sparen.

Hiermee komt de aanleg van de Betuwelijn, de exclusieve goederenlijn tussen Rotterdam en het Rijn/Ruhrgebied, weer een stapje dichterbij. In Nederland waren twijfels gerezen over de inzet van de Duitsers. Die hadden laten weten dat er erg veel baanvakken zijn die in aanmerking komen voor verbetering en dat de baanvakken die noodzakelijk zijn voor het slagen van de Betuwelijn niet automatisch prioriteit krijgen. Nu heeft Krause toegezegd maatregelen te nemen die 2,3 miljard gulden vergen. Het knooppunt Oberhausen wordt aangepast aan de te verwachten toename van het aantal goederentreinen als de Betuwelijn een feit wordt. Bovendien zal de Deutsche Bundesbahn het traject Emmerich-Oberhausen geschikt maken voor reizigersvervoer met een maximumsnelheid van 200 kilometer per uur.

Nederland heeft aangekondigd ruim het dubbele - 5,6 miljard gulden - in het spoorwegnet te steken. Behalve de aanleg van de Betuwelijn zal Nederland de hogesnelheidsverbinding Amsterdam-Keulen mogelijk maken door het baanvak Utrecht-Arnhem voor te bereiden op de komst van reizigerstreinen die 200 kilometer per uur rijden.

Niet iedereen was even blij met de timing van de bekendmaking van het Nederlands-Duitse akkoord. Op de eerste bijeenkomst in Rotterdam van de hoorzittingen over de aanleg van de Betuwelijn klonk geen applaus, maar gemor. “Dat het akkoord uitgerekend ondertekend is op de dag dat de hoorzittingen beginnen getuigd van cynisme”, aldus een van de sprekers. Voorzitter G. Brokx, die de bezwaren tegen de Betuwelijn namens de Raad voor de Waterstaat hoort, dacht daar anders over. “Het voorkomt dat mensen blijven denken dat de Duitsers niet bereid zijn aan hun kant investeringen te doen om de Betuwelijn door te trekken.” Die hoop van de tegenstanders van de Betuwelijn is nu in de bodem geslagen.