Amsterdam betaalt vastrecht gas en elektra voor bewoners

AMSTERDAM, 1 SEPT. Inwoners van Amsterdam hoeven volgend jaar niet langer het vastrecht voor elektra te betalen. Het vastrecht voor gas zal worden verminderd. Per aansluiting betekent dit een jaarlijkse besparing van 66 gulden. Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde begrotingscijfers van Amsterdam voor het komende jaar.

Met de verlaging van de tarieven, waar een bedrag van twintig miljoen gulden mee gemoeid is, wil het Amsterdamse bestuurscollege een aantal gemeentelijke lastenverhoging opvangen. Die worden in belangrijke mate veroorzaakt door rijksregelingen waar de gemeente zelf geen invloed op heeft, zoals afval- en milieuheffingen. Zonder de compensatie zouden alle gemeentelijke heffingen het komende jaar 10,7 procent stijgen. Nu is dat slechts 6,8 procent. Amsterdam steekt hierbij gunstig af tegenover het landelijk gemiddelde voor gemeentelijke lastenstijging, dat 15 procent bedraagt.

De lastencompensatie in Amsterdam werd door wethouder van financiën mr. F. de Grave (VVD) aangegrepen voor felle kritiek op de “koopkrachtplaatjes” die regelmatig worden gebruikt in discussies over prijscompensatie. Volgens hem hebben dergelijke discussies weinig nut zolang geen rekening wordt gehouden met de gemeentelijke heffingen. De wethouder schaart zich hiermee achter de Consumentenbond, die eerder pleitte in het opnemen van gemeentelijke lastenverzwaringen in de koopkrachtberekeningen.