"Wadden niet genoeg beschermd'

HARLINGEN, 31 JULI. Seismisch onderzoek, gaswinning, militaire activiteiten, vervuilende industrie, inpolderingen en snelle motorboten moeten alle worden verboden in het Waddengebied.

De mosselzaad- en kokkelvisserij moet worden ingeperkt, de recreatiedruk gestabiliseerd. Dit zegt de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee in het rapport "Nota Bene de Waddenzee'. Volgens de milieu-organisatie doet de regering in de nieuwe Planologische Kernbeslissing voor de Waddenzee te weinig om het Waddengebied daadwerkelijk te beschermen. Een ander waddenbeleid is nodig om duurzame bescherming en herstel van het gebied mogelijk te maken. Visserij en recreatie mogen alleen worden toegestaan als er geen aanwijzingen zijn dat de natuur er schade van ondervindt, aldus de vereniging.