VS dreigen Irak met actie wegens aanval op shi'ieten

WASHINGTON, 31 JULI. De Verenigde Staten hebben Irak gisteren gewaarschuwd dat het zijn militaire acties tegen de shi'ieten in het zuiden van Irak moet staken. “Irak moet deze onderdrukking beëindigen”, aldus een woordvoerster van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken.

Pete Williams, woordvoerder van het ministerie van defensie verklaarde, dat “alle opties open zijn” voor een antwoord van de Westerse landen tegen Irak, ook de optie van een militaire actie.

Williams wees erop dat de aard en de hevigheid van de Iraakse acties tegen de shi'ieten waren veranderd. Hij klaarde dat volgens zijn informatie vliegtuigen van de Iraakse luchtmacht op 23 juli een luchtbombardement hadden uitgevoerd op shi'ieten in het zuiden. Sindsdien waren echter gevechtshelikopters en landstrijdkrachten acties blijven uitvoeren tegen de shi'ieten.

Amerikaanse functionarissen zeiden dat de leden van de Veiligheidsraad van de VN op het ogenblik overleggen over het opstellen van een nieuwe resolutie, die het gebruik van geweld tegen Irak wegens het schenden van de mensenrechten mogelijk zou moeten maken.

Waarnemers wijzen er op dat de Amerikaanse openbare aandacht voor de shi'ieten pas van recente datum dateert. Lange tijd werden de berichten over strijd in de moerasgebieden in het zuiden van Irak genegeerd.

Iran en de shi'itische Iraakse oppositie hebben sinds het neerslaan vorig jaar van de shi'itische opstand tegen de troepen van Saddam Hussein steeds gezegd dat er nog sprake was van substantieel verzet tegen de Iraakse strijdkrachten, maar volgens meer neutrale waarnemers was het gewapende verzet gereduceerd tot kleine incidentele acties. (Reuter, AFP)