VN-experts voor vluchtelingen naar ex-Joegoslavië

GENEVE, 31 JULI. De Verenigde Naties sturen twee groepen deskundigen naar het voormalige Joegoslavië om er te onderzoeken op welke manier de honderdduizenden vluchtelingen het best kunnen worden geholpen.

Bij de VN bestaat steeds meer belangstelling voor het denkbeeld, in het voormalige Joegoslavië speciale beschermde en gedemilitariseerde gebieden in te richten waar vluchtelingen kunnen worden ondergebracht en waar de toevoer van humanitaire goederen kan worden gegarandeerd.

Tijdens de speciale vluchtelingenconferentie die in Genève wordt gewijd aan het probleem van de vluchtelingen in het vroegere Joegoslavië bleek gisteren brede steun te bestaan voor een voorstel van het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen de standaardprocedures voor asielverlening te negeren en sneller op tijdelijke basis vluchtelingen uit Bosnië toe te laten. Volgens het Hoge Commissariaat zijn er nu 2,5 miljoen vluchtelingen in het vroegere Joegoslavië en komen er elke dag tienduizend bij.

De twee groepen deskundigen zullen zich vooral bezighouden met de vraag of het inrichten van speciale beschermde gebieden een goede zaak is en zullen zich verder buigen over de maatregelen die moeten worden genomen met het oog op de komende winter. Volgens het Hoge Commissariaat hebben zeker een half miljoen vluchtelingen op het ogenblik geen behoorlijk onderdak.

De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen, Sadako Ogata, zal de kwestie van de beschermde gebieden opnemen met secretaris-generaal Boutros Ghali. Er bestaat over het denkbeeld veel onduidelijkheid. Zo is onduidelijk wie ze zou moeten beschermen en waar ze moeten komen. Evenmin is duidelijk hoe kan worden voorkomen dat ze als “magneet” gaat werken op etnische groepen en dat ze de groepen die zich schuldig maken aan de “etnische schoonmaak” van veroverde of bezette gebieden in de kaart spelen. (Reuter)