Vluchtelingenwerk coördineert opvang vluchtelingen Bosnië

DEN HAAG, 31 JULI. De vereniging Vluchtelingenwerk gaat de particuliere opvang van ontheemden uit het voormalige Joegoslavië coördineren.

Bij Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis melden zich reeds enige tijd tientallen particulieren die een vluchteling in huis willen opnemen. De vereniging verwees de bellers aanvankelijk door naar het ministerie van WVC dat met de centrale opvang is belast. Gisteren heeft het ministerie de vereniging gevraagd de coördinatie van het aanbod van particulieren op zich te nemen, aldus E. Engelsman van WVC.

Vluchtelingenwerk is altijd voorstander geweest van een decentrale opvang van vluchtelingen. Toch zal het merendeel van de ruim driehonderd Bosniërs die morgen in Nederland worden verwacht, in kazernes worden ondergebracht. De kazernes staan in Roermond, Den Bosch en Zuid-Laren. Bij het Rode Kruis hebben zich honderden vrijwilligers gemeld voor de opvang en begeleiding van de vluchtelingen.

Vier van de vijf Nederlanders vindt dat Nederland Joegoslavische vluchtelingen moet toelaten. Dit blijkt uit een enquête die Veronica's Nieuwslijn heeft laten houden onder 685 personen van vijftien jaar en ouder. De meeste geënqueteerden zijn ook bereid zelf iets te doen voor vluchtelingen uit Joegoslavië. Voor 60 procent beperkt dit zich tot geld geven, 35 procent zegt actief te willen helpen bij de opvang en vijftien procent zegt vluchtelingen in huis te willen nemen. Tweederde vindt wel dat de vluchtelingen weer terug moeten als de oorlog voorbij is.