Uni-Invest emissie brengt 100 mln op

Na een onderhandse emissie van aandelen, die 100 miljoen gulden heeft opgebracht, bezitten de Stichting Levend Water (van Center Parcs-oprichter P. Derksen) en de daarmee verbonden Manna Participaties ieder 29,7 procent van het aandelenkapitaal.

Directeur R. Homburg, sinds het najaar van 1991 aan de top van het bedrijf, bezit thans 24,24 procent. Homburg bezit verder 46 van de 50 prioriteitsaandelen, zo blijkt uit het emissieprospectus.

De emissie-opbrengst is in hoofdzaak gebruikt voor het verwerven van belangen van 30 procent in de vastgoedfondsen Nevas en Nedufo, het aflossen van een schuld van 15 miljoen gulden en de verwerving van een vastgoedportefeuille.

Grootaandeelhouder Metropolis Investments heeft ook aan de onderhandse emissie meegedaan en betaalde gedeeltelijk met onroerend goed. Metropolis bezit nu van 7,74 procent van Uni-Invest.

Na de emissie heeft Uni-Invest nu voor 313 miljoen gulden aan beleggingen in portefeuille (voor de emissie was dat 183 miljoen gulden). Het eigen vermogen stijgt van 47 miljoen naar 142 miljoen gulden. De door Uni-Invest in het prospectus getoonde intrinsieke waarde per aandeel is hierdoor gestegen van 15,72 naar 18,26 gulden. Op de beurs sloot het aandeel gisteren op 16,80 gulden, terwijl de emissie plaats vond tegen 21 gulden.