Rijkswacht België gaat seropositieven weren

BRUSSEL, 31 JULI. De Belgische Rijkswacht neemt geen mensen aan die zijn besmet met het HIV-virus. Kandidaten zullen voortaan een HIV-test moeten ondergaan, naast de al bestaande medische onderzoeken. Minister Tobback van binnenlandse zaken heeft dat aangekondigd.

Volgens hem heeft het weinig zin om seropositieven aan te werven, als de betrokkenen na een paar jaar het werk al misschien niet meer aankunnen. Seropositieven mogen gewoon op het ministerie blijven werken, maar niet langer bij de Rijkswacht, waar soms zware fysieke inspanningen moeten worden geleverd. “Dat is ook de reden waarom mensen met tbc of astma al langer uit de Rijkswacht worden geweerd”, aldus de bewindsman.

Het besluit heeft al tot afkeurende reacties geleid in België. Voorzitter De Becker van de Liga voor de Mensenrechten vreest dat van seropositieven “paria's” worden gemaakt. “Seropositieven zijn nog lang geen zieken. Bij mijn weten zijn ze nog perfect tot alles in staat, en lopen ze maar bitter weinig kans ooit ziek te worden”.

Het dagblad De Morgen trekt een vergelijking met de protesten die in Nederland rezen nadat werkgevers hadden voorgesteld om sollicitanten aan een aids-test te onderwerpen. Dat plan werd niet uitgevoerd.

Toevoeging van de HIV-test past in een algehele herziening van de toelatingseisen voor de Rijkswacht. Ook het gebruik van drugs, verslaving aan alcohol en natuurlijk het hebben van aids zijn redenen om kandidaten te weigeren. Daarentegen wil de Rijkswacht meer vrouwen aantrekken. En de vereiste lichaamslengte van de recruut wordt met 5 centimer teruggebracht tot 1,63 meter.