Restaurant Fokker

De onderhandelingen tussen Fokker en Dasa deden denken aan het fabeltje uit het dierenrijk. Een kip ontmoet een varken en stelt voor een restaurant te openen onder de naam "Ham and Eggs'. Het varken denkt na en zegt: “Maar dat kost mij mijn leven!” De kip antwoordt onschuldig: “Dat is toch de bedoeling van de samenwerking.”

Blijkbaar zagen de Dasa-onderhandelaars Schrempp en Bischoff Fokker in de rol van het arme varken, daarbij gesteund door de overwegingen van de bestuursvoorzitter van Fokker, Nederkoorn. Toen Economische Zaken - in het bezit van bijna 32 procent van de aandelen - zich genoodzaakt zag zich in de persoon van minister Andriessen in de onderhandelingen te mengen, ontstond een overleg dat in een driepartijen-overeenkomst is uitgemond. Op grond daarvan kan de overheid Fokker nog drie jaar door het uitoefenen van een veto beschermen tegen al te drastische plannen van Dasa. Daarna heeft Dasa het met 51 procent van de aandelen voor het zeggen.

Het is de vraag of voor Fokker in de toekomst dan nog een leidende rol bij de ontwikkeling en produktie van nieuwe vliegtuigen zal zijn weggelegd. En wat zal van de hoogwaardige werkgelegenheid bij Fokker overblijven, als Dasa om haar moverende redenen vindt dat de vliegtuigen beter elders zouden kunnen worden gebouwd?

Fokker heeft bewezen een technisch superieur produkt te kunnen maken en verkopen. Voorbeeld is het grote succes van de F 27. Van dit vliegtuig werden in totaal 786 exemplaren gebouwd waarvan 581 door Fokker en 205 in licentie. Zelden werd in de wereld bij een vliegtuigindustrie een dergelijk resultaat geboekt. In de loop der jaren heeft Fokker zich op technologisch gebied ontwikkeld tot een der meest vooraanstaande bedrijven in Nederland. Laten we hopen dat met de driepartijen-overeenkomst Fokkers rol als ontwerper en bouwer van vliegtuigen inderdaad wordt gecontinueerd.

    • Dr. W.J. Ford