Provincie: in duinen geen boring Mobil

AMSTERDAM, 31 JULI. De provincie Noord-Holland keert zich tegen de proefboringen van Mobil Oil in de duinen tussen Zandvoort en Velsen en in de Haarlemmermeer. Eerder deze week maakte het ministerie van economische zaken bekend dat ze van plan is om toestemming te verlenen voor de proefboringen naar olie en gas.

De ontwerp-beschikking werd vorige week gepubliceerd in de Staatscourant. Binnen een maand kan bezwaar worden aangetekend tegen het besluit. De provincie vindt dat het ministerie onzorgvuldig te werk is gegaan door de ontwerp-beschikking midden in de zomer te publiceren. “Midden in de zomer is het moeilijk om een bestuurlijke reactie te formuleren”, aldus een woordvoerder van de provincie.

De provincie heeft vorig jaar al negatief geadviseerd over de aanvraag van Mobil Oil. Volgens de provincie loopt de drinkwaterwinning in het gebied door de proefboringen gevaar.

De provincie zal binnenkort contact opnemen met de gemeenten Zandvoort, Velsen en Bloemendaal en de waterwinbedrijven in het gebied.

Het ministerie van economische zaken stelt dat er voldoende waarborgen zijn tegen de aantasting van het milieu. Verder meent het ministerie dat geen sprake is van onzorgvuldigheid bij de besluitvorming.