Nieuwe top geheime diensten; Parijs en Rome willen beraad in EG over mafia

ROME, 31 JULI. Italië en Frankrijk willen spoedoverleg van de EG over een gezamenlijke aanpak van de mafia, om te voorkomen dat de mafia profiteert van de Europese eenwording en actiever wordt in andere landen.

De Italiaanse minister van justitie, Claudio Martelli, en zijn Franse collega, Michel Vauzelle, stelden gisteren na een gesprek in Rome voor om begin september een vergadering van de EG-ministers van justitie en binnenlandse zaken te wijden aan de bestrijding van de mafia.

“De mafia is geen pittoresk fenomeen, zij is een van de machtigste multinationals ter wereld,” zei Martelli, die in Italië een leidende rol heeft genomen in de strijd tegen de mafia. Zijn collega Vauzelle voegde daaraan toe: “Wij moeten de publieke opinie met een krachtig gebaar laten zien dat de Europese eenwording de veiligheid zal vergroten.”

De twee bewindslieden zeiden dat een agenda voor het overleg moet worden opgesteld door de Britse voorzitter van de EG. Martelli suggereerde een viertal onderwerpen: het op elkaar afstemmen van de wetgeving tegen het witwassen van mafiageld; betere samenwerking tussen de politiekorpsen, mogelijk een speciale EG-politie voor grensoverschrijdende misdaad; snellere uitwijzingsprocedures voor arrestanten die van mafiose activiteit worden verdacht; betere informatie-uitwisseling tussen de justitie in de verschillende EG-landen.

Deze voorstellen spelen in op de angst dat het wegvallen van de binnengrenzen in de EG van de mafia een "Europees' fenomeen zal maken. Nu al is de mafia actief over de grenzen, vooral in Duitsland. De twaalf dagen geleden vermoorde rechter Paolo Borsellino was bezig met de ondervraging van een spijtoptant van de mafia die in Duitsland gevangen zat. De moord twee jaar geleden op rechter Livantino blijkt te zijn gepleegd door Sicilianen die in Duitsland werkten. Voor het witwassen van haar drugswinsten zou de mafia steeds vaker gebruik maken van banken en financiële instellingen in Duitsland. Hoge politie-functionarissen in Bonn hebben gewaarschuwd dat de Siciliaanse mafia vooral in het voormalige Oost-Duitsland actief is.

Inmiddels heeft het kabinet volgens berichten vanmorgen in de Italiaanse pers besloten de top van de geheime diensten Sisde (binnenlandse veiligheid) en Sismi (militaire contraspionage) te vervangen omdat deze diensten nauwelijks een bijdrage hebben weten te leveren aan de strijd tegen de mafia.

Generaal Luigi Ramponi (Sismi) en prefect Alessandro Voci (Sisde) waren vorig jaar benoemd als compromisfiguren, nadat de politieke partijen het niet eens konden worden over de kandidaten. De twee hadden nauwelijks ervaring met het werk van een geheime dienst.

Premier Amato heeft eerder deze week gezegd dat de geheime diensten een grotere rol moeten spelen in de strijd tegen de mafia. Zij zouden zich vooral moeten richten op het verzamelen van informatie en op pogingen om de mafia te infiltreren.

Niet bekend

    • Marc Leijendekker