Minister: pond niet gedevalueerd of uit EMS

LONDEN, 31 JULI. Het Britse pond sterling zal niet worden gedevalueerd of losgemaakt uit het Europese systeem van wisselkoersen, het EMS. Dit heeft de Britse minister van financiën, Norman Lamont, vanmorgen gezegd in een vraaggesprek met de Daily Express.

Het economisch beleid van de Britse regering heeft, ondanks de vakantie, dagelijks aanvallen te verduren. Om die reden zag minister Lamont zich genoodzaakt voor de zoveelste keer te ontkennen dat devaluatie wordt overwogen. “Devaluatie is het goud van een dwaas - het zou tot hogere, niet tot lagere rentestanden leiden”, aldus de minister.

De pressie op de minister om "iets' te doen aan het voortduren van de recessie, als het even kan door de rente te verlagen, werd deze week vergroot door aanvallen uit de Conservatieve achterban en door uitlatingen, gisteren, van twee prominente zakenlieden in de City. Premier Major voelde zich genoodzaakt zijn minister in bescherming te nemen tegen beschuldigingen als zou hij het beheer over de Britse economie hebben overgeheveld naar de Duitsers.

Die beschuldiging kwam van niemand minder dan Lord (Norman) Tebbit, voormalig Conservatief partijvoorzitter en ooit de baas van Norman Lamont als minister van handel en industrie. Tebbit klaagde dat een eventuele opleving van de vraag in de Britse economie (door Lamont al herhaaldelijk beloofd, maar nooit gerealiseerd) de door hoge rentestanden en aanhoudende recessie verzwakte Britse industrie zo “anorexisch” zou aantreffen, dat die een smakelijke hap zou moeten laten staan, wanneer die eindelijk aan haar zou worden voorgehouden.

Alsof die kritiek al niet pijnlijk genoeg was, mengden gisteren de topman van de Midland Bank, Brian Pearse, en de baas van het grootste bedrijf in het Verenigd Koninkrijk, ICI's Denys Henderson, zich onafhankelijk van elkaar in de discussie. Pearse zei dat een verlaging van de rentestand (nu 10 procent) met ten minste 3 procent dringend noodzakelijk was. Als het lidmaatschap van het EMS betekende dat een renteverlaging onmogelijk was, dan zouden de Britten uit het EMS moeten stappen.

De topman van ICI-chemie, Henderson, zei dat de mogelijkheid voor het bedrijfsleven om goedkoper geld te lenen van essentiëel belang is. Hij riep Lamont op om met de ministers van financiën in de EG te onderhandelen over een herschikking van de waarden van de verschillende valuta en daarmee in feite tot een devaluatie van het pond. ICI's resultaten, altijd een barometer voor de stand van de Britse economie, daalden in de eerste helft van dit jaar met 17 procent. De Midland Bank moest in de eerste helft van dit jaar 355 miljoen pond aan schulden van door de recessie failliet gegane bedrijven afschrijven, ééntwintigste minder dan het bedrag dat ze daarvoor in de tweede helft van 1991 moest reserveren. “Ik denk niet dat we in alle eerlijkheid kunnen zeggen: laten we maar blijven zitten wachten, misschien gaat het straks wel beter”, zei Henderson. Die uitlating wordt gezien als bedekte kritiek op de minister, aangezien dat precies de lijn van zijn redenering is geweest over het afgelopen jaar.

    • Hieke Jippes