Inwoners Den Haag: meer geld voor stadsvernieuwing

DEN HAAG, 31 JULI. Als de gemeente Den Haag financiële steun van de rijksoverheid krijgt moet dat geld in de eerste plaats worden gestoken in de stadsvernieuwing. Een tweede terrein dat extra geld verdient is de bestrijding van de criminaliteit.

Dit blijkt uit een enquête onder duizend Hagenaars van het bureau "Strateg' in opdracht van de regionale zender Radio West. Achttien procent van de Hagenaars kiest voor stadsvernieuwing, dertien procent voor criminaliteitsbestrijding. Daarentegen vindt twee procent het nodig extra geld voor minderheden, minima en onderwijs uit te trekken.

Op de vraag welke landelijke politicus burgemeester A. Havermans te zijner tijd moet opvolgen bleef een kleine zeventig procent van de respondenten het antwoord schuldig. Veel van deze mensen gaven aan “niet meer geïnteresseerd te zijn in de landelijke politiek”. Burgemeester Havermans is de laatste tijd enige malen in verband gebracht met de volgend jaar te vervullen vacature van commissaris van de koningin in Limburg. De burgemeester zelf heeft evenwel steeds gezegd dat hij zijn tweede termijn van zes jaar, die vorig jaar inging, in Den Haag wil uitdienen.