IBM Nederland: 750 werknemers eerder weg

ROTTERDAM, 31 JULI. IBM Nederland verscherpt en versnelt de eerder voorgenomen personeelsvermindering en heeft daarvoor 120 miljoen gulden extra uitgetrokken. Voor 1 januari 1993 - twee jaar eerder dan voorgenomen - wil de directie 750 van de ongeveer 5000 banen schrappen. Voor 1 januari 1995 moeten nog eens 270 mensen extra zijn vertrokken.

De directie heeft dit de ondernemingsraad gemeld in een interne brief, die enkele weken geleden werd verspreid. De woordvoerder van IBM Nederland bevestigde vanochtend dat wordt overlegd over versnelling van het bezuinigsprogramma. Deze week maakte IBM-topman J. Akers in de Verenigde Staten bekend dat wereldwijd 32.000 van 344.000 werknemers zijn opgestapt.

IBM Nederland gaat ervan uit dat de personeelsreductie kan worden uitgevoerd door vervroegde Vut en vrijwillige vertrek van werknemers, voor wie een financieel gunstige afvloeiingsregeling moet worden getroffen. Ingewijden bij IBM betwijfelen of het mogelijk is om de banen te schrappen zonder gedwongen ontslagen.

Vorig jaar kondigde IBM Nederland aan 1000 van de toen nog 5500 banen te schrappen in de jaren 1992, 1993 en 1994 als onderdeel van de omvangrijke sanering die 's werelds grootste computerconcern toen begon. Inmiddels zijn in Nederland 500 banen door natuurlijk verloop verdwenen, terwijl ook een kostenbesparingsprogramma werd doorgevoerd.

De directie heeft de ondernemingsraad laten weten dat de personeelskosten sneller moeten dalen nu de afzet verder stagneert. In 1991 daalde de omzet met 6,7 procent tot 3,3 miljard gulden en werd de winst gehalveerd tot 122 miljoen gulden. Op dit moment staan volgens de Unie BLHP ongeveer al 250 werknemers op de vertreklijst van IBM. Als de banenreductie die op 4 september officieel wordt aangekondigd doorgaat, komt IBM Nederland op 4250 werknemers.

    • Karel Berkhout