IBM: 400 C-mensen moeten het eerste weg

ROTTERDAM, 31 JULI. Voor het einde van dit jaar moeten meer dan 400 werknemers van IBM Nederland schriftelijk laten weten dat zij opstappen bij het computerbedrijf. Daarnaast moeten nog eens ruim 300 een intentieverklaring tekenen dat zij van plan zijn dit binnen afzienbare termijn te doen. Zo hoopt de directie van IBM nog voor 1 januari 1993 zo'n 750 mensen te kunnen laten vertrekken.

IBM benadrukt dat het om plannen gaat, maar een werkgroep is inmiddels wel al in overleg met directie en ondernemingsraad begonnen met de uitwerking. De staf is bezig het personeel in te delen in drie categorieën. Categorie A wordt gevormd door mensen die IBM graag bij zich houdt. B zijn de mensen die mogen blijven, maar ook mogen vertrekken. En in C zitten de mensen die IBM graag ziet vertrekken en dus in aanmerking komen voor een afvloeiingsregeling.

"Bommenluiken-politiek' noemt een werknemer van IBM Nederland de manier waarop de directie de personeelsreductie wil doordrukken. “De luiken gaan open en de plannen van de directie vallen naar beneden”, verklaart hij. De aanpak van de directie wekt ook bij de Vereniging IBM Personeel verwondering. “De operatie wordt van bovenaf gevoerd in een bedrijf dat toch uit individualisten bestaat, die best wilen meedenken over pijnlijke maatregelen. Het tempo van de afslanking ligt ook enorm hoog”.

Van gedwongen ontslagen is geen sprake volgens het bij IBM heersende principe van full employment. De directie heeft 120 miljoen gulden klaarliggen voor vrijwillig vertrekkende werknemers, maar ingewijden vragen zich af of dat voldoende is. Doordat al 500 mensen vertrokken is de rek uit de organisatie geraakt. Veel werknemers (gemiddelde leeftijd 42,9 jaar) hebben studerende kinderen en kunnen elders moeilijk een baan vinden met emoluenten als bij IBM.

Wereldwijd is de sanering bij 's werelds grootste computerconcern een succes. Aanvankelijk ging IBM ervan uit dat 20.000 van de 344.000 in 1992 zouden vertrekken, maar dat getal is nu al 32.000. Vooral het aanbod van de vervroegde uittreding is voor veel werknemers aantrekkelijk gebleken.

Marktleider IBM kampt net als andere computerbedrijven met een verhevigde concurrentie en prijzenslag op de wereldmarkt, terwijl de Amerikaanse thuismarkt bovendien in een recessie zit.

“Voor ons komt de personeelsreductie dus niet onverwacht”, zegt bestuurder J. Weber van de vakbond Unie BLHP. De Nederlandse vestiging kampt bovendien met een forse vergrijzing, die de directie zorgen baart. De directie heeft de ondernemingsraad laten weten vooral ouderen te willen laten vertrekken.

    • Karel Berkhout