Humanistische prijs voor Jelena Bonner

Jelena Bonner, weduwe van de Russische geleerde en mensenrechtenstrijder Andrej Sacharov, heeft gisteren in Amsterdam een onderscheiding gekregen van de International Humanist and Ethical Union.

De IHEU, die in Nederland haar tweejaarlijks congres hield, is de wereldorganisatie van humanisten. Ook het Nederlandse Humanistisch Verbond is er bij aangesloten.

De Amerikaan Paul Kurtz, een van de drie IHEU-voorzitters, prees Bonner voor haar briljante moed in de strijd voor de mensenrechten en herinnerde aan de verdiensten die zij met haar in december 1989 overleden echtgenoot heeft gehad in de strijd voor vrijheid en democratie in de voormalige Sovjet-Unie. Sacharov werd al in 1988 door de IHEU onderscheiden. Hij was lid van de 'Academy of Humanism', een genootschap van zestig personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de bevordering van het humanistische gedachtengoed in de wereld.