Groei van economie VS fors gedaald in tweede kwartaal

WASHINGTON, 31 JULI. De groei van de Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar kleiner uitgevallen dan in het eerste kwartaal. Het bruto binnenlands produkt (BBP) nam in de tweede drie maanden toe met 1,4 procent, na een groei van 2,9 procent in het eerste kwartaal. Dit heeft het Amerikaanse ministerie van handel gisteren bekendgemaakt.

De groeivertraging is vooral te wijten aan de vermindering van de consumentenbestedingen, die in het eerste kwartaal nog de motor van de groei vormden. Ook verliep de vermindering van de voorraden bij het bedrijfsleven trager.

De tegenvallende cijfers zijn de zoveelste tegenslag voor president Bush, die bezig is met zijn verkiezingscampagne en in de peilingen achterligt op zijn Democratische tegenstander Bill CLinton. Minister van financiën Nicolas Brady kwam Bush gisteren te hulp door “een gedegen groei” van de Amerikaanse economie te voorspellen in 1993 en 1994. Brady baseerde deze verwachting op de lage rente, de lage inflatie en de schuldenvermindering van Amerikaanse huishoudens en bedrijven.

In een reactie vanuit Texas, waar hij campagne voert, gaf president Bush toe “dat de economie niet snel genoeg groeit”. Volgens Bush is onevenwichtige groei kenmerkend voor periodes na een recessie en zal de groei in de rest van het jaar aantrekken.

Het groeipercentage voor het tweede kwartaal is nog niet definitief. Er volgen nog twee herzieningen. Eind juni werd voor het eerste kwartaal een definitief groeipercentage van 2,7 opgegeven na eerder genoemde percentages van 2,4 en 2. Dat het percentage nog een keer is gewijzigd (in 2,9) komt doordat het ministrie van handel eenmaal per jaar de gegevens die als uitgangspunt dienen voor de berekening van de groei onder de loep neemt.

Op grond daarvan is ook het eerder gemelde gegeven voor 1991 veranderd en wel in ongunstige zin. Het ministerie van handel had oorspronkelijk voor het afgelopen jaar een vermindering van het bbp opgegeven van 0,7 procent. Op grond van de jongste, herziene gegevens blijkt nu dat het bbp vorig jaar 1,2 procent kleiner is geworden.

De economische groei in 1990 is herzien van 1 tot 0,8 procent. De neerwaartse herziening van de percentages over de afgelopen twee jaar is vooral veroorzaakt door de hernieuwde berekening van de consumentenbestedingen in de dienstensector en van de bedrijfsinvesteringen in uitrusting en apparatuur. (Reuter)