Duitsland zint op interventiemacht

BONN, 31 JULI. De Duitse Bondsrepubliek werkt aan plannen voor het opzetten van een 50.000 man sterke snelle-interventiemacht, die vanaf 1995 ingezet zou moeten kunnen worden, vooral ter verdediging van het NAVO-gebied.

oordvoerder van generaal Klaus Naumann, de opperbevelhebber van Duitse strijdkrachten, sprak gisteren echter tegen dat de te vormen interventiemacht, waarvoor de plannen in december gereed moeten zijn, bedoeld zou zijn om samen met de bondgenoten buiten het werkterrein van de NAVO te kunnen interveniëren. Hooguit zouden leden van de interventiemacht moeten kunnen deelnemen aan VN-operaties buiten het NAVO-gebied. “Er zijn geen plannen voor gevechtsmissies voor delen van de strijdkrachten buiten het NAVO-gebied”, aldus de woordvoerder, die daarmee reageerde op beschuldigingen van de kant van de Duitse sociaal-democraten dat de plannen bedoeld zouden zijn om de rol van het militaire apparaat uit te breiden tot buiten het verdragsvergebied van de NAVO.

Volgens de Frankfurter Rundschau werkt de opperbevelhebber van de Duitse strijdkrachten aan plannen voor een interventiemacht van 40.000 man van de landstrijdkrachten, 8.000 van de luchtmacht en 2.000 van de marine, die binnen dertig dagen inzetbaar zou moeten zijn. De buitenlandwoordvoerder van de SPD, Karsten Voigt, reageerde daarop met een afwijzing van de plannen, aangezien er nog altijd geen overeenstemming is over het karakter van eventuele Duitse militaire activiteiten.

De regering van bondskanselier Kohl vindt dat Duitsland moet kunnen deelnemen aan door de Verenigde Naties gesanctioneerde militaire activiteiten, zoals indertijd de oorlog tegen Irak. De SPD wil niet verder gaan dan eventuele Duitse deelname aan vredesbewarende activiteiten van VN-blauwhelmen. Voor een uitbreiding van de rol van de Duitse strijdkrachten is in de Bondsdag een meerderheid van tweederden nodig. Daarvoor is dan de steun van de SPD noodzakelijk. De SPD heeft een klacht ingediend bij het Constitutionele Hof in Karlsruhe tegen deelneming van Duitse marineschepen aan de controle van het scheepvaartverkeer in de Adriatische Zee in verband met het tegen Servië en Montenegro afgekondigde embargo. De SPD vindt dat die deelneming strijdig is met de Duitse grondwet. (Reuter, AFP)