Bouwopdracht voor HBG van 160 mln

Kyle Stewart Properties (onderdeel van de ter beurze van Amsterdam genoteerde bouwonderneming Hollandsche Beton Groep HBG), heeft van de Engelse gemeente Doncaster opdracht gekregen om een zogenoemd “Direct for Europe”- distributiecentrum te ontwikkelen voor gecombineerd rail-/wegvervoer.

Het nieuw te bouwen centrum kost omgerekend 160 miljoen gulden, zo heeft HBG via haar personeelsorgaan laten weten.

Het distributiecentrum, dat het eerste in zijn soort in het Verenigd Koninkrijk zal zijn, wordt speciaal gebouwd om het goederenverkeer door de Kanaaltunnel efficiënt te laten verlopen. Er wordt naar gestreefd, wanneer de tunnel in september 1993 wordt opengesteld, de eerste vracht uit Doncaster naar het vasteland te laten vervoeren.