AbvaKabo vreest voor ontslagen bij dienst Landbouwkundig Onderzoek

DEN HAAG, 31 JULI. De ambtenarenbond AbvaKabo is “niet gerust” over de grote afslankingsoperatie bij het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij. De bond heeft vooral kritiek op de wijze waarop Landbouw de dienst Landbouwkunding Onderzoek (3.000 formatieplaatsen) wil verzelfstandigen. De AbvaKabo is bovendien bang dat de afslanking in de provincies Groningen en Limburg tot ontslagen zal leiden.

De komende jaren zullen bij Landbouw ten minste 8.000 banen verdwijnen door verzelfstandiging, privatisering, decentralisatie en het staken van activiteiten. Het aantal formatieplaatsen loopt daardoor terug van ruim 11.000 tot circa 3.000.

D. Duijkers van de AbvaKabo wijst er op dat alle ministeries in het kader van de Grote Efficiency Operatie moeten inleveren. Het ministerie van landbouw dient echter onevenredig veel kleiner te worden, omdat het departement een boven gemiddeld aantal uitvoerende diensten heeft. Duijkers heeft nog geen inzicht in de totale afslankingsoperatie op Landbouw, omdat de decentralisatie- en verzelfstandigingsoperatie nog zijn beslag moet krijgen. Hij maakt zich echter al wel zorgen over de verzelfstandiging van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO).

De DLO, nu nog een integraal onderdeel van het departement, moet volgens de huidige planning begin 1994 op afstand van het ministerie werken als een “verzelfstandigde marktgerichte organisatie”. De dienst moet dan behalve van Landbouw en andere overheidsdiensten ook van het bedrijfsleven opdrachten krijgen. Duijkers is er niet van overtuigd dat de dienst daarin kan slagen en vreest voor de continuïteit van de werkgelegenheid. De financiële banden met het ministerie zijn volgens Duijkers veel te nauw en ondoorzichtig. De dienst is te zwak voor verzelfstandiging. “Ze waren vorig jaar bijna failliet. Op een begroting van ongeveer 340 miljoen is een structureel tekort van 16 miljoen gulden.”

De AbvaKabo wil dat de financiële positie van de DLO “wordt opgeschoond” voor de dienst wordt verzelfstandigd. De vakbond eist verder werkgelegenheidsgaranties voor de eerste vijf jaar na verzelfstandiging, aldus Duijkers.