Wereldbank behaalt een recordwinst

WASHINGTON, 30 JULI. De Wereldbank heeft in het op 30 juni afgesloten boekjaar 1991/92 een recordwinst behaald van 1,65 miljard dollar. Dit is vandaag in Washington bekendgemaakt. In 1990/91 bedroeg de winst 1,2 miljard dollar, vijftien procent meer dan in het voorgaande boekjaar.

De bank zegde voor 15,2 miljard dollar aan kredieten toe, waarvan 11,7 miljard dollar ook werkelijk werd betaald. In 1990/91 waren die bedragen respectievelijk 16,4 miljard en 11,4 miljard dollar. De bank nam zelf op de internationale kapitaalmarkt 11,8 miljard dollar aan kredieten op. In het lopende boekjaar zal dat ongeveer twintig miljard dollar zijn, waarvan ongeveer de helft in marken zal luiden.

De Wereldbank denkt in het lopende boekjaar voor ongeveer 13,5 miljard dollar aan leningen te verstrekken. Volgens Jessica Einhorn, vice-president financiën, is de bank daarvoor goed uitgerust. Ze verwacht geen problemen bij het lenigen van de nood in de landen van de vroegere Sovjet-Unie. De bank heeft op het ogenblik voor 100,8 miljard dollar aan leningen uitstaan en beschikt over een eigen kapitaal plus reserves van 168 miljard dollar. Dat biedt de bank voldoende mogelijkheden om meer leningen te verstrekken en zelf ook meer geld op te nemen, aldus Einhorn. (DPA)