Weer aanval Turkije op Noord-Irak

HAKKARI/ARBIL, 30 JULI. De Turkse luchtmacht heeft gisteren weer bases van Turks-Koerdische guerrillastrijders in het noorden van Irak gebombardeerd, aldus een Turkse regeringswoordvoerder. Turkse vliegtuigen hebben al verscheidene malen dergelijke aanvallen uitgevoerd op kampen van de marxistische Koerdische Arbeiderspartij (PKK), als vergelding voor PKK-acties op Turks grondgebied. Iraakse Koerden hebben daar vaak tegen geprotesteerd, omdat ook Iraakse Koerden van de aanvallen het slachtoffer worden.

De Iraakse Koerden meldden gisteren dat de PKK een belangrijke aanvoerlijn uit Turkije heeft afgesneden met het argument dat de “Iraakse broeders” hadden geprobeerd haar guerrillastrijders uit hun bases in Noord-Irak te verdrijven. De Turkse regering heeft er bij de Iraakse Koerden herhaaldelijk op aangedrongen de PUK uit hun gebied te verjagen. Turkije is heel belangrijk voor de Iraakse Koerden, als bron van diplomatieke en andere steun.

Volgens Fuad Massum, hoofd van de de facto Koerdische regering in hun autonome gebied in Noord-Irak, heeft de PKK de winstgevende ruilhandel van Turks voedsel voor Iraakse brandstof uit Mosul - overigens een vergaande schending van de sancties tegen Irak - afgesneden. Daardoor missen de Iraakse Koerden de inkomsten uit de heffingen die zij op de olie legden, en stijgen de voedselprijzen tot ongekende hoogte. (AP)