VS werken aan bescherming shi'ieten Irak

WASHINGTON, 30 JULI. De Verenigde Staten werken aan een nieuwe resolutie in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties om Irak te kunnen dwingen zijn aanvallen op de shi'itische bevolking te staken.

Dat heeft de Amerikaanse VN-ambassadeur, Edward Perkins, gisteren bekendgemaaakt. Zijn mededeling viel samen met een ontmoeting tussen een Iraakse oppositie-delegatie met de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken James Baker. Tegenover de ondercommissie voor het Midden-Oosten van het Huis van Afgevaardigden zei Perkins dat Irak zijn aanvallen op de shi'ieten in het zuiden - een nieuw thema in de Amerikaanse woordenoorlog tegen Irak na de regeling van de crisis rondom de VN-inspecteurs in Bagdad - en de Koerden in het noorden voortzet, en dat dit een duidelijke schending vormt van eerdere resoluties van de Veiligheidsraad. Die resoluties zijn - in tegenstelling tot de bestandsresolutie die voorziet in de ontmanteling van Iraks massa-vernietigingswapens - echter niet automatisch afdwingbaar met militair geweld, zei hij. Amerika is nu bezig daarin verandering te brengen, en het resultaat is volgens Perkins binnen de komende week te verwachten.

Tegelijk onderstreepte een woordvoerder van het State Department dat Washington zich zorgen maakt over “een mogelijke hervatting van grootscheepse Iraakse militaire operaties tegen de shi'tische bevolking van Zuid-Irak”. Hij zei dat de Iraakse luchtmacht is ingezet in het kader van “een nieuwe vorm van militaire pressie in het zuiden” om de bevolking te intimideren. Een andere zegsman op het ministerie zei echter dat de vluchten sinds twee of drie dagen zijn opgeschort: “Wij weten niet wat dat wil zeggen”, voegde hij eraan toe.

James Baker beloofde gisteren in zijn eerste ontmoeting met een Iraakse oppositie-delegatie hulp voor door de regering in Bagdad onderdrukte bevolkingsgroepen en zwoer blijvende Amerikaanse inzet om volledige tenuitvoerlegging van alle resoluties van de Veiligheidsraad af te dwingen. Baker prees de etnisch en religieus verscheiden delegatie voor haar inspanningen onderling een consensus te bereiken. De Iraakse oppositie, die bestaat uit ten minste 73 verschillende groepen en groepjes, wordt traditioneel en ook nu nog verzwakt door interne verdeeldheid.

President Bush, die voorlopig geen plannen had voor een ontmoeting met de delegatie, schreef aan een senator die het bezoek aan de VS had geregeld dat “het van essentieel belang is die dappere Irakezen die zich verzetten tegen Saddams tirannie vastbesloten te steunen”. “Mijn regering is vastbesloten de druk op Irak te handhaven tot een nieuw leiderschap aan de macht komt in Bagdad”, aldus Bush in zijn brief.

Laith Kubba, een shi'itische vertegenwoordiger in de delegatie, noemde de ontmoeting met Baker “een erg belangrijk keerpunt”. De Koerdische leider Jalal Talabani zei dat de groep geen militaire steun wenste. Op een ander moment zei hij echter dat “we alle het mogelijke vragen om het Iraakse volk te beschermen”. Van de delegatie maken verder onder anderen zijn Koerdische rivaal Masoud Barzani en sunnitische vertegenwoordigers deel uit.

Het Pentagon bevestigde gisteren dat een batterij Patriot-antiraketraketen uit Duitsland naar Bahrein wordt gestuurd. Eerder al zijn Patriot-raketten naar Koeweit gezonden als voorzorgmaatregel, aldus de Amerikanen, tegen eventuele Iraakse Scud-aanvallen.

Het inspectieteam van de VN dat de afgelopen twee dagen het ministerie van landbouw in Bagdad heeft doorzocht, heeft daar sporen ontdekt van verplaatsing van meubilair of materiaal, aldus de delegatieleider. “Er is ruimte voor zorg dat belangrijk materiaal is weggehaald”, aldus de Duitser Achim Biermann. Irak heeft de inspectie drie weken tegengehouden, en eerder was al vrees geuit dat materiaal in verband met Iraks bewapening in die tijd zou zijn verdwenen. (Reuter, AFP, AP)