Volgens advocaat is DEA-agent betrokken moord Wilnis; "Martin H. onterecht verdacht'

UTRECHT, 30 JULI. De Amsterdamse ex-rechercheur Martin H. (35) wordt volgens zijn advocaat, mr. J. Boone, op grond van een valse verklaring van een agent van de Amerikaanse Drugs Enforcement Agency, Steve B., ten onrechte verdacht van de moord op T. Hijzelendoorn in Wilnis in maart van dit jaar. Een Nederlander die in Duitsland in de gevangenis zit zou bereid zijn de valsheid van de verklaring van B. onder ede te bevestigen.

In verband hiermee beschuldigt Boone het openbaar ministerie ervan stukken achter te houden waaruit zou blijken dat de Nederlandse politie met de agent van de Amerikaanse Drugs Enforcement Agency heeft samengewerkt om Martin H. op onterechte gronden in de gevangenis te krijgen. De zaak-Hijzelendoorn is in behandeling bij de Utrechtse rechtbank.

Boone beschikt over een getuigenverklaring dat Steve B. betrokken is bij de moord op Hijzelendoorn. Martin H. werd begin dit jaar voorlopig in vrijheid gesteld als verdachte van de moord op "topcrimineel' Klaas Bruinsma. Deze zaak moet nog opnieuw voorkomen.

De in Duitsland gedetineerde Nederlander zou in april uit angst voor represailles van Steve B. naar Duitsland zijn gevlucht. Steve B. zou hebben gedreigd hem te vermoorden als bekend raakte dat B. voor de DEA werkte. B. had volgens de gedetineerde Nederlander onder meer contacten onderhouden met “personeel van de Canadese ambassade”. In diverse dure hotels werd geconfereerd met Britten, Belgen en Canadezen over het onderscheppen van drugtransporten en het uitschakelen van bepaalde mensen. Eenmaal in Duitsland bleek de gevluchte Nederlander nog een straf van drie maanden te moeten uitzitten. In de Duitse gevangenis liet de Nederlandse politie hem bandjes horen van de getuigenverklaring van Steve B. in de zaak-Hijzelendoorn, waarin deze toegaf voor de DEA te werken. Dit gegeven bevindt zich niet in het dossier van de zaak tegen H.

Boone zegt dat Steve B., die aanvankelijk ook verdacht werd van betrokkenheid bij de moord op Hijzelendoorn, is vrijgelaten nadat hij een voor Martin H. belastende verklaring in de zaak Bruinsma had afgelegd. H.'s advocaat Boone beschikt echter over een getuigenverklaring van een Joegoslaaf waarin Steve B. als hoofddader van de moord op Hijzelendoorn wordt genoemd. De in Duitsland gedetineerde Nederlander bevestigt deze beschuldiging.

Volgens de getuigenverklaring van de Joegoslaaf, waarover ook de rechter-commissaris beschikt, zou Steve B. een Joegoslavische crimineel opdracht hebben gegeven Hijzelendoorn te doden. Volgens Boone was het motief van Steve B. een schuld van een paar ton aan Hijzelendoorn.

Boone beroept zich ook nog op een andere getuige die zegt van Steve B. zelf te hebben gehoord dat hij vrij zou worden gelaten als hij een belastende verklaring tegen Martin H. tekende. Vervolgens, zegt Boone, heeft de politie ervoor gezorgd dat deze belastende verklaring niet bekend werd aan de rechter-commissaris die belast is met het onderzoek-Hijzelendoorn, noch aan Boone zelf. De verklaring ontbreekt in het dossier-Hijzelendoorn.

Steve B. werd op 17 mei jl. op vrije voeten gesteld in de zaak-Hijzelendoorn. Volgens Boone heeft de politie de man geholpen met zijn vertrek naar het buitenland, waarbij hem tevens maandenlange bescherming werd beloofd. Daarmee heeft het openbaar ministerie, verantwoordelijk voor het oproepen van getuigen in een strafproces, ervoor gezorgd dat Steve B. niet voor het getuigenhekje kan verschijnen, aldus Boone. De huidige verblijfplaats van B. is volgens hem inmiddels bij niemand meer bekend.

    • Hans Moll