Vlaamse beurzen voor Nederlandse auteurs

ROTTERDAM, 30 JULI. Nederlandse schrijvers krijgen dit jaar voor het eerst een beurs van de Vlaamse gemeenschap. Dat heeft gemeenschapsminister H. Weckx van Kultuur bekendgemaakt. In mei kende het Nederlandse Fonds voor de Letteren voor de eerste maal beurzen toe aan Vlaamse auteurs.

Het Fonds betaalde echter nog niets aan de Vlamingen, omdat er een groot verschil bestaat tussen de voor literaire subsidies beschikbare bedragen in Nederland en Vlaanderen. Bureausecretaris A. Verkuijlen van het Fonds voor de Letteren zegt dat de ministers nog werken aan een definitieve regeling, maar dat nu getroffen ad hoc regeling in ieder geval dubbele uitkeringen voorkomt. “De Europese wetgeving verbiedt het discrimineren op grond van nationaliteit en daarom mochten de Vlamingen al enige tijd bij ons aankloppen. Met deze praktische regeling kunnen we voorkomen dat iemand zowel hier als daar een beurs voor acht maanden krijgt.”

Begin dit jaar dienden negentien Vlaamse schrijvers subsidieaanvragen in bij het Fonds voor de Letteren. In overleg met de Vereniging van Letterkundigen/Vakbond van Schrijvers vroeg daarop in maart een aantal Nederlanders beurzen aan in Vlaanderen. Minister Weckx kende de Vlaamse beurzen toe aan de vertaler F.A.H. van Woerden en de schrijvers Renate Dorrestein en A.F.Th. van der Heijden. Het Nederlandse Fonds gaf subsidies aan de Vlamingen Paul Claes, Pol Hoste, Gil van der Heyden en Leonard Nolens.

Minister Weckx zal het Vlaamse stelsel verder op het Nederlandse afstemmen. Vlaanderen is afgestapt van het systeem van vaste halfjaarlijkse bedragen en werkt nu net als Nederland met maandeenheden (van 65.000 Belgische frank of respectievelijk 3.500 gulden). Weckx maakte ook bekend dat het beschikbare bedrag voor subsidies met vijftig procent is verhoogd tot 750.000 gulden. Het Nederlandse Fonds beschikt over een budget van 6 miljoen gulden.

Als het Fonds voor de Letteren en de Vlaamse Kunstadministratie eenzelfde schrijver subsidiëren, zal volgens Verkuijlen de hoogste toekenning gelden en de betaling van het bedrag worden verdeeld. Zo krijgt Renate Dorrestein uit Nederland drie maandeenheden en Vlaanderen heeft haar eenzelfde aantal toegewezen, daarom zullen beide fondsen anderhalve maand betalen.

    • Dirk Limburg