"Terugsturen vluchtelingen Haïti illegaal'

WASHINGTON, 30 JULI. Een federaal hof van beroep in de Verenigde Staten heeft een besluit van de regering Bush om Haitiaanse bootvluchtelingen te onderscheppen en terug te sturen naar hun land illegaal verklaard. De regering Bush heeft inmiddels laten weten tegen deze beslissing desnoods in beroep te gaan bij het Hooggerechtshof, maar intussen zal de Amerikaanse kustwacht het bevel van de rechtbank volgen en bootvluchtelingen uit Haïti weer met open armen ontvangen.

Eerder had een federale rechter in Brooklyn uitgegesproken dat het terugsturen van bootvluchtelingen toelaatbaar was, aangezien hij van oordeel was dat de bepaling van de wet over het terugsturen van vreemdelingen niet van toepassing is op volle zee. Het hof van beroep verwierp deze stelling gisteren met twee tegen één en sprak uit: “De klare taal van de Immigratie- en Nationaliteitenwet stelt duidelijk vast dat de Verenigde Staten vreemdelingen niet mogen doen terugkeren naar hun vervolgers, ongeacht waar in de wereld dergelijke acties worden uitgevoerd.”

De advocaten van de Haïtianen waren enthousiast over de uitspraak, aangezien hierdoor expliciet garanties worden gegeven aan personen die voor politieke vervolging op de vlucht zijn. De Amerikaanse regering is minder enthousiast over de uitspraak, omdat ze in beginsel een doorkruising betekent van het beleid dat zij sedert 24 mei volgde, namelijk dat Haïtiaanse bootvluchtelingen geen toestemming krijgen op Amerikaanse grondgebied aan land te gaan.

Sinds deze maatregel is er vrijwel een einde gekomen aan de vlucht van Haïtianen. Deze maand is slechts één boot met vluchtelingen onderschept en teruggestuurd. De Amerikaanse autoriteiten vrezen dat door deze uitspraak de stroom weer op gang zal komen. Het Amerikaanse ministerie van justitie verklaarde dat alle juridische wegen, inclusief die naar het Hooggerechthof, zullen worden bewandeld om de beslissing van de federale rechtbank aan te vechten. (AP)