Telefoon

Zonder discussie wordt door de PTT blijkbaar gekozen voor een centraal registratiesysteem van telefoongesprekken. Alle relevante gespreksgegevens (tijdstip, duur, gekozen nummer) worden in één groot centraal computersysteem bijgehouden. Elke twee maanden wordt deze informatie gesorteerd, afgedrukt op individuele rekeningen en per PTT Post verzonden aan de abonnees die daar prijs op stellen.

Hoeveel eenvoudiger zou het zijn de gespreksgegevens gewoon te laten bijhouden in het toestel van de abonnees zelf. Het moet technisch een kleine stap zijn van het reeds bestaande telefoontoestel dat honderden voorgeprogrammeerde nummers kan onthouden naar een toestel dat ook nog de gekozen nummers en de gesprekstijden onthoudt. Met een eenvoudige printer eraan kan de abonnee zelf en op ieder gewenst tijdstip een eigen "gespecificeerde rekening' produceren. Het staat dan elke abonnee vrij een toestel met zulke faciliteiten aan te schaffen. Er hoeft op centraal niveau alleen te worden opgeslagen welke nummers "geheim' zijn in de zin, dat informatie over gesprekken met die nummers niet doorgegeven wordt naar andere toestellen. Wie zo'n "geheim' nummer heeft en geen toestel met bijzondere faciliteiten aanschaft is redelijk verzekerd van privacy en kan de telefoon gewoon gebruiken waar deze voor gemaakt is: spreken op afstand. Wie meer wil, betaalt daar dan zelf voor, te beginnen met een uitgebreider toestel.

Het idee van decentrale gegevensopslag en -verwerking in dit verband is bepaald niet nieuw. Enige tijd geleden is er in de vakpers nadrukkelijk over geschreven.

    • Dr. A. Gaaff