Siliconenimplantaat

Van de SVS (Stichting Steunpunt voor vrouwen met siliconen implantaten) de volgende aanvulling vanuit onze praktijkervaring met siliconenimplantaten als borstprothese.

Op lange termijn hebben vrouwen met siliconenborsten zeer zeker reden tot ongerustheid, speciaal met protheses van voor 1985. Bij ons Steunpunt zijn inmiddels ruim 300 negatieve reacties binnengekomen met vaak verregaande functionele stoornissen ontstaan na implantatie. De enkele tientallen beschreven gevallen van auto-immuunziektes bedroegen tot 1969 26.

De beperkte levensduur (als levenslang verkocht) van dit niet-inerte materiaal veroorzaakt niet alleen onrust, maar ook grote woede onder de vrouwen. Net zoals het doodzwijgen van andere vormen van kanker door zwervende siliconenpartikeltjes. Een verhoogd risico op borstkanker is er inderdaad niet; de enige zekerheid die we hebben.

Het percentage scheuren of gewoon oplossen van de silicone-enveloppe zit volgens onze gegevens rond de tien procent en is vaak pas constateerbaar tijdens de operatie.

Vrouwen die alleen met het zogenaamde Krakatau-syndroom te maken hebben zullen inderdaad tevreden zijn, ondanks de gevoeligheid van de borsten. Het verder inkapselen, (tennisbaleffect) benadert de noemer misvorming al veel verder en is bijzonder pijnlijk.

Onder het motto "waar geen wil is is geen weg' heeft men zwervende siliconen tot op heden nooit in het menselijk lichaam aan kunnen tonen, terwijl de PDMS-deeltjes wel bij proefdieren gevonden zijn.

Medio september wordt in Nederland een onderzoek gestart onder vrouwen met objectieve klachten. Ook de Consumentenbond is met onderzoek bezig. De Wetenschapswinkel Geneesmiddelen Utrecht inventariseert de problematiek rond borstprothesen.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot M. Boots, secretaris SVS, Kogge 11-37, Lelystad, tel.: 03200-40102.

    • M. Boots