Premier Antillen verwerpt curatele door Nederland

WILLEMSTAD, 30 JULI. Premier M. Liberia-Peters van de Nederlandse Antillen zal in een gesprek met premier Lubbers en minister Hirsch Ballin (Antilliaanse Zaken) de juridische basis van de maatregelen van de Koninkrijksregering tegen St. Maarten ter discussie stellen. Bovendien zal zij haar Nederlandse collega's proberen duidelijk te maken dat de mogelijkheden om de zaak op St. Maarten ten goede te keren nog niet waren uitgeput.

Zij heeft dit gisteren in Willemstad laten weten. Liberia wilde niet ingaan op een eerder gemaakte opmerking van haar partijgenoot, Statenvoorzitter Rufus Mc. William, dat de Raad van State zal worden ingeschakeld om de maatregelen ongedaan te maken. “Daar wil ik niet op vooruitlopen”, zei zij.