Overleg van Bosniërs in Londen levert weinig op

LONDEN, BELGRADO, 30 JULI. De leiders van de drie strijdende partijen in Bosnië hebben in Londen geen overeenstemming bereikt over de toekomst van hun land of over de beëindiging van de oorlog. Ze werden het slechts eens over de vorming van een commissie die de naleving van de rechten van de mens, de humanitaire hulpverlening, de terugkeer van vluchtelingen en de uitwisseling van gevangenen coördineert.

EG-bemiddelaar Cutileiro sprak van “een bescheiden resultaat”. Hij is er niet in geslaagd de strijdende partijen tot een akkoord over een nieuwe Bosnische grondwet te krijgen. De leider van de moslim-delegatie, de Bosnische minister van buitenlandse zaken Silajdzic, bleef ook gisteren weigeren over dat thema te spreken.

De secretaris-generaal van de VN, Boutros Ghali, heeft gevraagd om 850 extra VN-manschappen die in Bosnië een eind zouden moeten maken aan de “etnische schoonmaak” van veroverde gebieden. “Terroristische methoden, zoals fysieke mishandeling en zelfs moord zijn gebruikt om niet-Serviërs uit hun woningen te verdrijven”, aldus Boutros Ghali. Ook Kroaten maken zich aan zulke praktijken schuldig: zij plunderen en vernielen huizen van Serviërs.

In Genève werd gisteren een akkoord bereikt tussen Kroatië en Joegoslavië over de uitwisseling van de laatste krijgsgevangenen. Op 7 augustus moeten de 1200 krijgsgevangenen zijn vrijgelaten.

Het persbureau van Bosnië meldde gisteren dat 95.000 mensen, vooral moslims, in 57 Servische concentratiekampen in Bosnië worden vastgehouden. In de kampen zou sprake zijn van martel- en moordpraktijken. In Bratunac zou gevangenen zo lang bloed zijn afgenomen tot ze stierven. In het dorp zouden tweeduizend mensen om het leven zijn gebracht. (Reuter, AP, DPA)