Om niet voortdurend in tijdnood te geraken zal ...

Om niet voortdurend in tijdnood te geraken zal men bij het klimmen der jaren meer tijd moeten uittrekken voor de dingen die men heeft gepland.

Johannes W. Mazurel, Universiteit van Amsterdam

Een periode van zes weken als hersteltijd heeft in de geneeskunde een haast rituele betekenis. Des te interessanter is het, dat bij het nieuwe organisatiemodel voor de uitvoering van de sociale verzekeringen deze zes weken weer heilig zijn verklaard.

P. Razenberg, Universiteit van Amsterdam

Wanneer in toenemende mate het onderzoek wordt ondergebracht in onderzoeksinstituten waarin verschillende faculteiten samenwerken, zal er weinig plaats zijn voor het promoveren in een bepaalde faculteit

L. de Jong-v.d. Berg, Rijksuniversiteit Groningen