Krater komeetinslag die dinosaurussen uitroeide in Yucatan

Op het Mexicaanse schiereiland Yucatan zijn nieuwe aanwijzingen gevonden voor de inslag van een reusachtige komeet, die zo'n 65 miljoen jaar geleden de dinosauriërs op aarde in één klap zou hebben uitgeroeid.

Sinds in 1980 voor het eerst de mogelijkheid werd geopperd dat de inslag van een of ander reusachtig buitenaards object, mogelijk een komeet, een einde aan het tijdperk van het Krijt zou hebben gemaakt, heeft men de mogelijke plaats des onheils steeds nauwkeuriger weten af te bakenen. Dat gebeurt aan de hand van glasachtige bolletjes die op verschillende eilanden in het Carabisch gebied, waaronder Hati, zijn aangetroffen.

Onderzoekers van de Universiteit van Arizona richtten hun speciale belangstelling op de Chicxulub, een zich nu ondergronds bevindende krater op Yucatan. Hij heeft een doorsnee van 180 kilometer en zou heel goed bij een enorme komeetinslag ontstaan kunnen zijn. Volgens de onderzoekers is een deel van de krater opgevuld met brokstukken die vermoedelijk bij de inslag zijn vrijgekomen. Vervolgens zijn daar overheen zo'n 65 miljoen jaar lang sedimenten afgezet.

De Amerikaanse geologen onderzochten een boorgat, door Petróleos Mexicanos in de kraterrand gemaakt tot op een kilometer diepte. Diep in dit boorgat werd een 380 meer dikke laag aangetroffen van gesmolten en later weer gestold rotsmateriaal. Op grond van de grote hoeveelheid calcium die in deze rots is aangetroffen wordt aangenomen dat deze laag niet van vulkanische oorsprong is, want de ervaring leert dat het calcium anders veel efficiënter van de andere chemische elementen gescheiden zou zijn. De samenstelling van deze gesmolten rots vertoont een frappante overeenkomst met de op Hati terechtgekomen glasbolletjes. Op grond van het ongewoon hoge zwavelgehalte en de aanwezigheid van bepaalde zwavel- en zuurstof-isotopen in het glas vermoedt men dat ze 65 miljoen jaar geleden bij dezelfde komeetinslag zijn ontstaan. (Nature, 9 juli)